Algemene Voorwaarden

Inhoudsopgave

Artikel 1 – Identiteit van de verkoper
Artikel 2 – Toepasselijkheid en voorwaarden
Artikel 3 – Ons aanbod en jouw bestelling
Artikel 4 – Herroepingsrecht
Artikel 5 – Prijs en betaling
Artikel 6 – Conformiteit en garantie
Artikel 7 – Verzending
Artikel 8 – Levering
Artikel 9 – Overmacht
Artikel 10 – Intellectuele eigendom
Artikel 11 – Klachten

Artikel 1: Identiteit van de verkoper

Het Wollen Bolleke
Letterkundestraat 174
B-2610 Wilrijk

E-mailadres: winkel@hetwollenbolleke.be
Telefoonnummer: 03/828.98.71
Ondernemingsnummer: BE 0504558168
Bankrekeningnummer: BE04 7331 7007 0231

Artikel 2: Toepasselijkheid en voorwaarden

Onze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van ons als Webwinkelier aan jou als Consument (iedere natuurlijke persoon die producten of diensten verwerft).

Wij leveren uitsluitend in België. Onze verzendkosten zijn afhankelijk van de gekozen verzendmethode.

Om een bestelling te kunnen plaatsen, moet je minstens 18 jaar oud zijn. Als je geen 18 bent, vragen we je om de bestelling door je ouders of wettelijke voogd te laten plaatsen. Als we merken dat een bestelling geplaatst is door een minderjarige, kunnen we deze bestelling weigeren.

Het plaatsen van een bestelling op de website geldt als uitdrukkelijke aanvaarding van deze algemene verkoopsvoorwaarden die steeds beschikbaar zijn via de website.

Als je online bestelt, bezorgen we je bovendien samen met de bestellingsbevestiging of ten laatste bij de levering een kopie van deze algemene voorwaarden in een formaat dat je kan opslaan of afdrukken.

Als naast deze algemene voorwaarden ook bijkomende bijzondere voorwaarden van toepassing zijn, geldt bovenstaande ook voor die bijzondere voorwaarden. Als onze algemene voorwaarden strijdig zouden zijn met die bijzondere voorwaarden kan jij als consument altijd de meest voordelige tekst in jouw voordeel inroepen.

Artikel 3: Ons aanbod en jouw bestelling

Aanbod:

Als een aanbod slechts een beperkte geldigheidsduur heeft of onderworpen is aan bepaalde voorwaarden, vermelden we dit uitdrukkelijk in ons aanbod.
We beschrijven onze producten steeds zo volledig en nauwkeurig mogelijk. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om je een goede beoordeling te laten maken. Als we gebruik maken van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden artikelen.

Bestelling:

Je bestelling is compleet en definitief zodra de betaling voltooid is en we je bestelling bevestigd hebben per mail. We aanvaarden online betalingen (Bancontact). Bestellingen zonder geldige betaling op naam van de geregistreerde kaarthouder worden niet aanvaard.
Om een product aan te kopen, voeg je het product toe aan je winkelmandje. Nadien geef je je contactgegevens en facturatiegegevens in. Vervolgens geef je het leveringsadres in. In de laatste stap krijg je een overzichtspagina, aanvaard je onze algemene voorwaarden en bevestig je je betaling door het indrukken van de bestelknop met als bijschrift “Naar betalen”. Als je deze stappen hebt doorlopen, is je aankoop definitief.

Artikel 4: Herroepingsrecht

Het Wollen Bolleke neemt normaal geen aangekochte producten terug. Als dat in uitzonderlijke gevallen toch gewenst is, gelieve dan contact op te nemen via winkel@hetwollenbolleke.be.

Artikel 5: Prijs en betaling

Prijs:

Tijdens de periode die we in ons aanbod vermelden, wijzigen onze prijzen niet, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW-tarieven.
Onze prijzen zijn inclusief BTW. Afhankelijk van de gekozen verzend-optie zullen er ook verzendkosten aangerekend. In dat geval melden we dat altijd voordat je je aankoop definitief plaatst.

Betaling:

Wij kunnen enkel betaling via de betaalmodules op onze website aanvaarden.
Om een veilige online betaling en de veiligheid van je persoonsgegevens te waarborgen, worden de transactiegegevens versleuteld met SSL technologie over internet verstuurd. Om met SSL te betalen heb je geen speciale software nodig. Je herkent een veilige SSL-verbinding aan het "slotje" in de onderste statusbalk van je webbrowser.

Artikel 6: Conformiteit en garantie

Wij garanderen dat onze goederen conform zijn aan je bestelling en voldoen aan de normale verwachtingen die je ervan mag hebben, rekening houdend met de specificaties van het product. Wij garanderen je natuurlijk ook dat onze goederen voldoen aan alle op het ogenblik van je bestelling bestaande wetten.

Artikel 7: Verzending

Pakketten worden over het algemeen binnen 2 dagen na ontvangst van uw betaling verzonden via Bpost met tracking en aflevering zonder handtekening.
U krijgt van ons een trackingnummer waarmee u uw pakket online kunt volgen.

Verzendkosten zijn inclusief behandeling, verpakking en frankering. Behandelingskosten zijn vaste bedragen, terwijl vervoerskosten afhankelijk zijn van het totaalbedrag van de aankoop. We raden u aan uw artikelen onder te brengen in één bestelling. We kunnen twee apart geplaatste bestellingen niet samenvoegen, voor elke bestelling zullen dus verzendkosten in rekening worden gebracht. Er wordt bijzondere zorg besteed aan breekbare voorwerpen.

Onze dozen zijn groot genoeg om uw artikelen goed beschermd te kunnen verzenden.

Artikel 8: Levering

Alle artikelen worden geleverd op het door jou aangegeven adres. Wanneer een artikel in stock is, wordt het aangeboden op jouw leveringsadres binnen de leveringstermijn die bij de gekozen verzend-optie hoort. Wanneer een artikel niet in stock is, wordt de klant persoonlijk op de hoogte gebracht.

Leveringen gebeuren als volgt:

De klant dient aan te duiden op welk adres de bestelde producten te leveren zijn.
De leveringen worden uitgevoerd door een transporteur aan de voorwaarden van deze transporteur.

Als wij niet tijdig kunnen leveren, verwittigen wij je altijd voor het verstrijken van de voorziene leveringstermijn. Als wij dat niet doen, kan je kosteloos afzien van je bestelling. In dat geval betalen wij je uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding terug.

Indien de door ons geleverde goederen tijdens het transport werden beschadigd, niet overeenstemmen met de artikelen die op de leveringsbon vermeld staan of niet overeenkomen met de artikelen die je had besteld, moet je dit zo snel mogelijk melden via winkel@hetwollenbolleke.be. Er wordt in overleg beslist of je het artikel kunt terugsturen.

We kunnen niet verantwoordelijk worden gesteld voor enige gevolgschade wegens laattijdige levering of niet-levering door de transporteur die de onderneming heeft aangesteld.

Artikel 9: Overmacht

In geval van overmacht zijn wij niet gehouden onze verplichtingen na te komen. In dat geval kunnen wij ofwel onze verplichtingen opschorten voor de duur van de overmacht, ofwel de overeenkomst definitief ontbinden.

Overmacht is elke omstandigheid buiten onze wil en controle die de nakoming van onze verplichtingen geheel of gedeeltelijk verhindert. Hieronder begrijpen wij onder meer, stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van onze website, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden, ...

Artikel 10: Intellectuele eigendom

Onze website, logo’s, teksten, foto’s, namen en in het algemeen al onze communicatie zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten die hetzij bij ons, hetzij bij onze toeleveranciers of andere rechthebbenden liggen.

Het is verboden gebruik te maken van en/of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel. Zo mag je bijvoorbeeld tekeningen, foto’s namen, teksten, logo’s kleurencombinatie, etc. niet kopiëren of reproduceren zonder onze voorafgaande en uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.

Artikel 11: Klachten

We hopen natuurlijk steeds dat al onze klanten 100% tevreden zijn. Als je toch klachten zou hebben over onze diensten, kan je ons contacteren via winkel@hetwollenbolleke.be. We doen er alles aan om je klacht zo snel als mogelijk te behandelen.

Op alle overeenkomsten die we afsluiten met onze klanten, ongeacht hun woonplaats, is uitsluitend het Belgische recht van toepassing en bij geschillen zijn enkel de bevoegde Belgische rechtbanken bevoegd.

Bij buitengerechtelijke regeling van het geschil is de Consumentenombudsdienst van de Federale Overheid bevoegd om elke aanvraag tot buitengerechtelijke regeling van consumentengeschillen te ontvangen. U kan de Consumentenombudsdienst bereiken via deze link: https://www.consumentenombudsdienst.be/nl